Guido Geelen

Projecten

2019


2018


2017


2015


2014

 • Hessenweg Oost, Ommen (37)

  Het kunstwerk voor de Hessenweg Oost te Ommen bestaat uit zes ijzeren gietstukken die verwijzen naar onderdelen van een Hessenwagen. De Hessenwagen is het meest (beeld) bepalend geweest in het ontstaan van Hessenwegen. Zonder de enorme afmeting en het te vervoeren gewicht van de Hessenwagen was er nooit een Hessenweg aangelegd. In de canon van Overijssel staat "...De Hongerige Wolf te Ommen, eerder De Koetswagen genoemd,...". De oorspronkelijke naamgeving van de herberg past in deze gedachtegang. De ijzeren gietstukken van bijvoorbeeld een wiel, as of achterkant van de Hessenwagen liggen op betonnen platen, links en rechts in de berm van de ooit drukke internationale verkeersader uit het verre verleden. Het zijn min of meer archeologische restanten zoals we nu het rubber van een vrachtwagenband of plastic autowieldop in de berm langs de snelweg aantreffen. De zes locaties met de beelden herinneren aan en verbinden visueel dit historische traject. De fragmenten zijn uitgevoerd in gietijzer. Dit is een verwijzing naar het verdwijnen van het internationale goederenvervoer met paard en wagen aan het einde van de 19e eeuw door de uitvinding van het vervoer per spoor; 'het ijzeren paard' Bij gietijzer roest alleen de toplaag, deze geeft bescherming op doorroesten. De roestkleur is ingetogen en past goed in deze specifieke context. Het procédé om de gietijzeren fragmenten van de Hessenwagen te vervaardigen bestaat niet uit het exact afgieten van de originele houten onderdelen, maar deze onderdelen zijn op ware grootte met purschuim getekend. Deze aanpak heeft een technische dan wel een artistieke component. Technisch is het veel eenvoudiger en dus goedkoper om op deze manier de mallen in zand (furaanharszand) te vervaardigen. Artistiek staat het eigentijdse lichte purschuim in fraai contrast met de ambachtelijke uitstraling van het zware gietijzer. De onderdelen hebben, omdat de vertaling in purschuim mijn handschrift draagt, een unieke touch. Om de gietijzeren beelden meer aandacht te geven zijn deze geplaatst op betonnen platen die in deze context een klassieke sokkelfunctie vervullen. Het zijn industrieel vervaardigde betonplaten ook wel stelconplaat genoemd van 200 x 200 x 14 cm.. De betonplaten worden tegenwoordig veel gebruikt om industrieterreinen of tijdelijke wegen te verharden. Het gebruik van deze platen is tevens een knipoog naar de teloorgang van de Hessenwegen door de aanleg van verharde wegen.

  Hessenweg Oost - Ommen

 • Geweven achterdoek voor St. Jozefbeeld, kapel op de Westrik (8)

  U bevindt zich hier op de Westrijk (= de Westerwijk): een buurtgemeenschap die niet is uitgegroeid tot een dorp zoals Oisterwijk (= de Oosterwijk). Dit is het hoogste punt van de omgeving, dat in vroegere tijden begrensd werd door twee stroompjes: De Leye en De Hilver. Volgens eeuwenoude mondelinge overlevering zouden op dit punt elkaar ontmoet hebben: Sint Willibrordus en Sint Lambertus, de grondleggers van het Christendom in onze streken. Op deze plek zou dan het eerste "heiligdom" gebouwd zijn, dat later bekend werd als de Lambertuskapel. Pas in 1910 werd het Lambertusgilde opgeheven. Blijkbaar was de kapel rond 1500 ernstig in verval geraakt. Want blijkens een brief door Karel V geschreven vanuit Spanje, en bewaard in het archief van de Beekse Sint Petrusparochie, geeft hij verlof tot wederopbouw van de kapel. Van 1600 tot 1800 deed de kapel ook dienst als "schuilkerk", omdat na de reformatie de katholieken geen erediensten meer mochten houden in de Sint Petruskerk. In de 19e eeuw opnieuw in verval geraakt werd de kapel in 1910 gerestaureerd en tot een Mariakapel gemaakt. Zij kwam in de oorlogsjaren van 1940 - 1945 in het schootveld te liggen van de Duitse troepen in Oirschot enerzijds en de Amerikanen in Goirle anderzijds. In 1967 is de kapel hersteld dankzij een gulle gift van een Tilburgse Textielfabrikant, die als dank voor zijn genezing van een ernstige ziekte vroeg om de kapel toe te mogen wijden aan Sint Jozef. Zulks gebeurde. 46 jaar later heeft deze familie beeldend kunstenaar Guido Geelen uitgenodigd om de kapel te verfraaien. In overleg met de parochie kregen 3 kerkbanken uit de H. Antonius van Padua Kerk te Biest-Houtakker en een smeedijzeren kandelaar uit de H. Andrianuskerk te Esbeek een herbestemming in deze kapel vanwege sluiting van de kerken. Achter het Sint Jozefbeeld hangt een geweven doek. De omlijsting met de illusie van een nis is een eigentijdse vertaling van de prent uit 1643 gemaakt door Herman Breckerveld als titelblad voor het gildenboek van het Sint Josephsgilde te Arnhem. Het brede altaar is vervangen door een ranke sokkel. Als laatste is met deze renovatie het schilderwerk grondig aangepakt voor de inzegening op 1 mei 2014. De kinderen, kleinkinderen en de bewoners van de buurtschap Westerwijk/Westrik dragen zorg voor onderhoud van deze kapel, waar al eeuwenlang mensen gekomen zijn om te bidden. Bij vreugde hebben mensen hier dank gezegd en bij verdriet Gods hulp gevraagd op voorspraak van Sint Lambertus, de heilige Maria en Sint Jozef. Moge diezelfde God u, die deze kapel onderweg bezoekt, zegenen op uw verdere reis door het leven.

  Biest-Houtakker (2014)


2013


2012

 • Boom voor Brede school De Kersentuin, Elst (7)

  gegalvaniseerd staal, staalkabel , gebakken klei, glazuur, 9 x ø 3 meter 417 keramische items gemaakt door de schoolkinderen

  De Kersentuin - Elst (2012)

 • Boom voor Brede school De Plataan, Elst (9)

  gegalvaniseerd staal, staalkabel , gebakken klei, glazuur, goudluster 9 x ø 3 meter 297 keramische items gemaakt door de schoolkinderen

  De Plataan - Elst (2012)

 • Installatie voor het St. Nicolaaslyceum, Amsterdam (17)

  gebakken klei, glazuur, goudluster, staalkabel 14 life size keramische items

  St. Nicolaaslyceum - Amsterdam (6 december 2012)

 • Monument voor de herinnering aan de toekomst Oisterwijk (15)

  Om het kunstwerk-monument van Oisterwijk 800 te kunnen maken, moet eerst een mal worden vervaardigd van de onderkant van de vrijheidseik. Dat gebeurd met de grootst mogelijke voorzichtigheid omdat iedereen is doordrongen van de grote historische waarde van dit groene monument. De mal die wordt gemaakt omvat de hele omtrek van de onderkant en is 70 centimeter hoog. Dit wordt straks ook de omvang van het kunstwerk-monument. De mal is op maandag 23 juli ter plekke gemaakt door een gespecialiseerd Vlaams bedrijf uit Gent. Eerst is een beschermende laag op de schors aangebracht. Het materieel dat daarvoor is gebruikt is milieuvriendelijk en op waterbasis. Vervolgens is op deze beschermende laag een laag met siliconen 'gezet' en om het geheel is een steunmal van gips gevormd. De benodigde mal bestaat uit vier delen. Die worden later samengevoegd. Met behulp van deze mal kan het kunstwerk in brons worden gegoten. In het kunstwerk, door Guido Geelen 'een sarcofaag' genoemd, wordt de container met de brieven aan de toekomst vast verankerd. Ook dat werk wordt uitgevoerd in België. Door middel van een slimme constructie wordt het monument stevig en diefstalbestendig op zijn plaats gezet. Dat staat te gebeuren een paar dagen voorafgaand aan de onthulling op 12-12-12.

  de Lind - Oisterwijk (12 december 2012)
2011


2010


2009


2008


2006


2005

 • Bouwmeesters voor Heijmans (4)

  Rosmalen • Beeld voor Tandheelkunde (1)

  In het veld van de ontmoeting tussen kunst en geneeskunde, hebben de wérken met een tandheelkundig thema niet best gescoord. Vaak bleven de werken steken. Enerzijds in spot met kwakzalverij en geldklopperij waarvan het tandentrekken op kermissen een uiting was, en anderzijds in leedvermaak met de pijn van een ander. In de mate dat het tandheelkunde - professioneel en tot op zekere hoogte pijnloos - werd, verdween de artistieke interesse voor deze medische discipline. Het was dan ook een delicate opdracht die Guido Geelen kreeg om een beeld voor het studiecentrum Tandheelkunde te maken: wat viel er te verbeelden?! Trefzeker wist hij hem tot een goed einde te brengen. We zien twee handen in de uitgangspositie die de tandarts aanneemt wanneer hij onze tanden gaat inspecteren. De houding zegt genoeg, de bijhorende voorwerpen zijn hier overbodig. Daarmee laat het beeld een soort even stevig als; helder nulpunt zien in de doodgelopen ontmoeting tussen kunst en tandheelkunde. Vandaar af kan tussen beide een nieuwe relatie worden opgebouwd. Guido Geelen is er alvast mee begonnen door het beeld helemaal met bladgoud te beleggen. Hierbij ligt de referentie naar'gouden tanden'voor de hand. Maar dit zou al te patserig worden, ware het niet dat letterlijk 'gouden handjes' worden getoond, hetgeen we bij een behandeling door'de tandarts, de pijn wel te ontwijken maar de angst steeds bestaand, toch verwachten. [i" class="link-only-underline" target="_blank">Daan Van Speybróeck[/i" class="link-only-underline" target="_blank">

  UMC st Radboud - Nijmegen
2004


2003


2002


2001


2000


1999


1998


1997


1996


1995